Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

pastedGraphic.png

MIR-KAR HF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(Dawniej: Ubojnia Zwierząt Rzeźnych MIR-KAR Halina Franczak)

MAKOWISKA, UL.RADOMSZCZAŃSKA 82

98-330 PAJĘCZNO, POLAND

VAT ID: PL5080093755 ; REGON: 380057847 ; KRS: 0000729516

Tel. +48 34 3111 742,Fax +48 34 3435595, MOB. +48 604966130, 0 506 132 381

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę MIR-KAR HF Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz.Urz. UEL 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: MIR-KAR HF SP. z o.o.z siedzibą w Makowiskach przy ul. Radomszczańskiej 82KRS 0000729516NIP 5080093755

REGON 380057847 tel.:34 311 17 42,adres e-mail: info@mir-kar.pl

2. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako odbiorcy towarów lub odbiorcy usług zamówionych u Administartora, to jest imię i nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, NIP,REGON, telefon, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego ( w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), w celu:

 1. realizacji współpracy pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem a Administratorem, w zakresie dostawy towarów, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy ( podstawa z art.6 ust.1 lit.b RODO)
 2. realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art.6 ust.1 lit.c RODO)
 3. tworzenia danych, marketingu bezpośredniego własnych produktów, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora ( podstawa a zrt. 6 ust.1 lit.f RODO)

3. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako sprzedawcy towarów lub dostawcy usług na rzecz Administratora, to jestimię i nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, NIP,REGON, telefon, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego ( w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), w celu:

 1. realizacji współpracy pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem, a Administratorem, w zakresie sprzedaży na rzecz Administratora towarów lub dostawy usług, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy( podstawa z art. Ust. 1 lit.b RODO),
 2. realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art.6 ust.1 lit.c RODO)
 3. tworzenia danych,zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora ( podstawa a zrt. 6 ust.1 lit.f RODO)

3. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy z Administartorem, oraz po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy licząc od końca roku, w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu.

4. Podanie danych osobowych:

 1. jest dobrowolne, jednakże, w celu realizacji współpracy opisanej w punkcie 2 lit.a) oraz w punkcie 3 lit.a) powyżej, jest niezbędne,
 2. jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usprawiedliwionych interesówAdministratora wskazanych w punkcie 2 lit.c) oraz w punkcie 3 lit.c)powyżej,
 3. jest wymogiem ustawowym w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych, opisanego w puncie 2 lit.b) oraz w puncie 3 lit.b) powyżej, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości współpracy z Administratorem.

5. Przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom takim jak partnerzy Administratora, o ile okaże się to niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów (na przykład firmy ubezpieczeniowe). Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w tym podmioty przetwarzające, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe, kurierskie, świadczące usługi pocztowe.

7. Jednym ze sposobów przetwarzania danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tworzeniu profili preferencji klientów Administratora w oparciu o uzyskane informacje, dostosować sprzedaż/odbiór towarów oraz usług i przekazywane treści. Zapewniamy, że nie przetwarzamy danych w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.

8. Z uwagi, iż korzystamy z usług innych dostawców dane osobowe mogą zostać przekazane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, iż w takim przypadku przekazywanie danych będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

 

Na naszych stronach używamy technologii takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu. Nasi zaufani partnerzy również mogą używać mechanizmu cookie na naszych stronach.
Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną Polityką prywatności serwisu.
Klikając przycisk „Akceptuję” zgadzasz się na postanowienia zawarte w Polityce prywatności